צוות העמותה

יוסי לוי
מנכ"ל עמותת נצח
שמעון גולדשטיין
מנהל ארגון הבוגרים
ישעיה שושן
סמנכ"ל עמותת נצח
ישראל דיסקינד
עורך ראשי בטאון דרך אחים
הלל קלאר
חשב כספים
אליהו בצלאל
יזם פרויקטים חברתיים ומנחה סדנאות
הרב יוסף מלכה
ראש בית המדרש ומנחה סדנאות
יוחנן לנדאו
ראש חבורה בבית המדרש
יחיאל קניגסברג
ראש חבורה בבית המדרש